Udrykninger 2019 off

Udrykninger 2019

Nr.

Dato

Alarmering

Sted

Første melding

01-01

00.59

Vejkryds Gennervej / Skovby Bygade,  6500

Bygningsbrand mindre brand. Fyrværkeribatteri brænder, anmelder kan ikke selv få det slukket. (Ikke i indsats.)

10-01

22.37

Langelandsvej 111, Starup

Bygningsbrand Villa / Rækkehus brand i eltavle i kælder. (TV assistance til Falck.)

12-01

11.23

MTV E 45 N mellem Skovby og Ustrup rasteplads

FUH - Fastklemte Personbil 2 biler kolideret på motorvej, 1 ligger i midterrabatten. ( ingen fastklemte)

13-01

21.34

Lundsvej 167 Kelstrup

Bygningsbrand udhus fridtliggende ild i mobil sauna - skurvogn.

08-02

16.46

Hoptrup Hovedgade ud for nr. 120 (St. Hovgård)

FUH - Fastklemte -  personbil - 2 personbiler involveret- Bil ligger på siden. 1 person  fløjet til OUH med helikopter.

6

05-03

22.08

Øsbygade 55,  Øsby

Bygningsbrand villa/rækkehus -- ryger fra tag- røg fra badeværelse-(TV assistance Falck)

7

06-03

17.25

Kærsmindevej 7, Marstrup

Skorstendsbrand hårdt tag - flammer fra skorsten - træfyr. (Assistance fra Falck - Stigevogn)

24-03

04.40

Hoptrup Hovedgade 69, Hoptrup

(Mindre forurening ved FUH div. væsker-rekv politiet)

9

31-03

23.25

Havvejen 73, Vilstrup Strand

(Redn.-Drukneulykke HAVET, selvmorstruet pige står i vand til maven.) Hun kom selv i land. (Ass. af Falck med båd.) 

07-04

18.52

Havvejen 73, Vilstrup Strand

(Redn.-Drukneulykke HAVET, 3 piger sejlet ud i robåd med kun en åre-JRCC rekv.)

03-05

16.08

Lindevej 12, Haderslev

Bygn.brand- Etageejendom Lejlighed ovenpå brænder. ( Alarmeret  af 2 omgange.) (Assistance til Falck)

11-05

02.36

Haderslevvej 484, Knivsbjerg

ABA alarm (Røgkanon var årsagen.)

14-05

21.04

Hoptrup Hovedgade 120, St. Hovgård

Str. Forurening - Gylleudslip. (Tank med op til 20.00 liter valle sprunget læk.)

15-06

15.23

MTV E 45 S ud for Øster Løgum rasteplads

Væltet grisebil, politiet rekvirer. (Bilen var ikke væltet men dæk var eksploderet. Grisene skulle nedkøles.)

04-07

19.04

Sydhavnsvej 1A Haderslev (Var Sydhavnsvej 1E)

Bygningsbrand Villa/Rækkehus træbygning ca 150 m2. (TV assistance til Falck.) (Senere blev hele værnet kaldt.)

10-07

12.30

AFK N E45 Haderslev syd 69 (Bro v. Skovby)

Bilbrand i det fri. Personbil i brand / holder i nødsporet v. MTV bro Retning N

13-07

09.21

Oksbølvej 14 Haderslev

Brand i affaldssorteringshal over 500 kvm TV assistance til Moltrup Frivillige Brandværn.

20-07

20.11

Brorsbølvej 6, Brorsbøl

Bygningsbrand - Gård (TV assistance til Falck.) ( Kort efter blev ASP også kaldt men aflyst under fremkørsel.)

29-07

23.42

Kronborgvej 18, Lunding

Lade brænder. Ca 500 kvm med halm. (Assistance til falck Haderslev.)

10-08

09.50

Hoptrup Hovedgade 60, Hoptrup

ABA alarm (Børnehuset Chili) ingen brand, falsk alarm.

21-8

16.23

Steveltvej 33, Stevelt

Bygningsbrand villa/rækkehus - Garage siddere på huset - TV assistance Falck (Aflyst inder fremkørsel).

22-8

21.34

Marstrupvej 2, Vojens (Vojensvej)

Bilbrand i det fri.

28-08

11.55

Skovby Skovvej 3, Skovby (Tøndervej ved Vattenbjerg )

Naturbrand - Mark høstet. Kraftig røg fra flere steder - Ikke i indsats.

28-08

14.23

LV Rute 435 (Tøndevej ved Vattenbjerg)

Naturbrand - Mark høstet - ild flere steder på marken.

30-08

12.06

Nørbygårdvej 50. Marstrup.

Naturbrand - Mark høstet - ingen halmballer el. køretøjer (Ikke indsat)

30-08

20.35

Hoptrup Næsvej, Hoptrup

Brand i landbrugsredskab - Brand i Traktor - Holder på landevej.

27

19-09

16.33

Vedbølvej 5, Vedbøl 6500  Vojens

Bygningsbrand - Gård med dyr ca 400 sør med smågrise.

28

25-09

16.34

Vejkryds Hærvejen / Marstrupvej 6500  Vojens

Mindre forurening ved FUH

29

29-09

20.15

Hoptrup Hovedgade 120 "Store Hovgård"

Større forurening 16 tons valle løbet ud, ukontroleret på nuværende

30

09-10

15.51

Sverdrupvej 25, Sverdrup

Bygningsbrand kraftig røgudvikling fra pillefyr placeret i fyrrum, TV assistance til Falck Haderslev

31

11-10

22.05

Tøndervej 37, Vedsted 6500  Vojens

Bygningsbrand - Villa der kan ses røg igennem vinduer, ingen synlig flammer, TV assistance til Falck Vojens

32

12-10

00.36

Hoptrup Hovedgade 73

Brud på vandledning, og i den forb, er der forsvundet ca, Erik Scherdetzki

33

14-10

17.02

MTV S E45 ved Rødekro

Der løber hydraulikolie ud, Personbil kørt op i lastbil. Amb rekv.

34

15-10

05.53

Sønderhedevej 3 Arnitlund 6500  Vojens

Brand i landbrugsredskab, iæd i gummiged. TV assistance til Falck Vojens.

35

26-10

16.45

Vejkryds Knokbjerg / Tøndervej, Marstrup

Diesel spild ca 150 meter. TV assistance

36

09-11

15.24

Hejstrupgade 14, Hejstrup

Stråtægt hus - kraftig røg fra fyrrummet.  Assistance til Falck Haderslev

37

21-11

19.10

Hoptrup Hovedgade 128

FUH Kreatur påkørt, lastvogn og 2 personbiler impliceret.

38

04-12

07.29

MTV S E45 M50 33, , 6230 Rødekro

FUH Brand i lastbiltrailer

39

04-12

18.11

Landevejsrute 050360 Starup

FUH Assistance til Falck Haderslev med ASP og TVG. Aflyst under fremkørsel.

40

12-12

15.55

Marstrup Bygade 169 Marstrup

Naturbrand Mark/Høstet. Afbrænding af alm efter solnedgang. (Meldingen lød på Hestehaven 35)

41

23-12

13.25

Mølleheld 6

Mindre forurening mindre spild, ambulance lækket disel over en 300 meter strækning gd

42

28-12

00.37

Tonneshøjvej 30, Raade

Bygningsbrand-Gård Assistance til Falck Haderslev med TV og ASP