Udrykninger 2017 off

Udrykninger 2017

Nr

Dato

Alarmering

Sted

Første melding

1

04-01

13.00

Stormflodsberedskab mm

Udlægning af sandsække mm ved Kelstrup Strand, Sønderballe Strand, Flovt Strand og til sidst ved Diernæs Strand. Afsluttet kl. 02.00

2

16-01

21.59

Marstrup Bygade 128

Skorstensbrand hårdt tag.

3

25-01

02.19

Sønder Vilstrup Bygade 40

Bygningsbrand. Villa/rækkehus (Ild i ubeboet stuehus , huset var overtændt ved ankomst.)

4

22-03

20.33

Hejsager Strandvej 124, Hejsager Strand

Olieforurening, dieselolie på kørebanen.

5

27-03

16.01

MTV E 45 Sydgående ca 300 m fra Skovby

FUH Sammenstød mellem varevogn og lastvogn, damp fra køler og mindre brand i motorrum.

6

27-03

17.03

MTV E 45 Sydgående ud for afkørsel 69 ved Skovby

FUH Personvogn kørt ind under sættevogn, en person fastklemt, MFB kom samtidig med os de overtog frigørelsen, vi kom ikke i indsats.

7

29-03

03.27

MTV E 45 Nordgående fra 69 Skovby til Kolding syd

Assistance mad vandkørsel til spuling af vejbane efter at lastvogn havde tabt slagteriaffald.

8

30-03

12.08

Dybkær 1, Marstrup

Brand i industribygning, miljøvirksomhed. Mindre brand. SFB blev også tilkaldt, de kom ikke i indsats.

9

06-04

16.52

Skovby Bygade 27, Skovby 6500  Vojens

Skorstensbrand hårdt tag.

10

15-04

18.51

Hoptrup Hovedgade 17

FUH med fastklemte, 2 tilskadekomne, 1 person kørt på sygehus.

11

03-05

21.15

Årøsund Havn Kaj 431

Brand i fiskekutter der er under ophugning, assistance til Falck Haderslev

12

19-05

09.49

Lysbjergvej 1, Hammelev 6500  Vojens

Gas ledningsbrud. (Det var en fejlalarmering til Hoptrup)

13

01-06

10.47

Pottevej 46, Over Jerstal 6500  Vojens

Gasudslip.  (TV assistance til Falck Vojens)

14

04-06

05.01

MTV E 45 fra afkørsel 69 Skovby nordgående

FUH med fastklemte, 1 person på sygehus.

15

10-06

18.00

Hejsager Strandvej 266

Brand i sommerhus. (Årsag ukrudtsbrænder.)

16

12-06

06.23

Vilstrupvej ud for Vilstrup Kirkevej

FUH med fastklemte. 1 person på sygehus.

17

21-06

08.10

Skovbyvej 14 Skovby, 6500  Vojens

FUH fastklemte. (Det var på afkørselsrampen MV E 45 N Skovby afkørsel 69)

18

27-06

06.44

Vandlingvej 31

Brand i villa rækkehus. (TV assistance til Falck Haderslev, var slukket ved ankomst,)

19

30-06

23.26

Hoptrup Næsvej / Over Kestrup

Mindre forurening mindre spild. (Tysk bil lækket med dieselolie.)  FØRSTE INDSATS MED NY TANKVOGN.

20

09-07

17.28

Løntvej 25 Lønt

Brand i landbrugsmaskine. (TV assistance til Falck Haderslev.) TV blev aflyst før ankomst.

21

15-07

22.07

Tøndervej 8 Arnitlund, 6500 Vojens

Brand gård. (Ild i opvaskemaskine.)

22

25-07

09.41

LV 170 ved Uno-x tanken på Aabenraa Landevej

Lastvogn havde spildt hydraulikolie fra Norgesvej til Knokbjerg. ( TV assistance kørebanen spulet.)

23

25-07

21.29

Tøndervej ved Marstrup

FUH fastklemte. (Personvogn havde tabt højre baghjul, 1 person på sygehus.)

24

05-08

19.36

Øsbygade 80 Øsby

Brand i rendegraver. (TV assistance til Falck Haderslev.)

25

07-08

22.07

Dundelum 29, Vidkær Diernæs

Drukneulykke havet. (Aflyst under fremkørsel.)

26

13-08

16.10

Tøndervej 22 Vedsted, 6500 Vojens

Gas-ledningsbrud

27

19-08

12.43

Kløvervej 122

Brand i etageejendom. (Assistance til Falck Haderslev.)

28

22-08

00.27

Diernæs Srandby 179, Diernæs Strand

Brand i sommerhus. ( TV fra Løjt og Falck Haderslev med skæreslukker også tilkaldt.)

29

04-09

16.32

Marstrupvej 8 Skovby, 6500  Vojens

Mindre naturbrand på 5 kvm. (Vi fandt ikke branden, falsk alarm.)

30

13-09

21.05

Kelstrupvej umidelbart før Kelstrup

Fjernet træ der i stormen var væltet ud over kørebanen.

31

16-09

23.31

Hejsager Næsvej 121, Hejsager

Bygningsbrand Villa/Rækehus, skur sammenbygget med hus.

32

21-09

16.56

Fjordglimt 29, Lunding

Større forurening, gylleudslip. (TV assistance til Falck Haderslev.)

33

23-09

18.07

Sønderballe Hoved 21, Sønderballe

Brand i landbrugsredskab. (Traktor på stubmark.)

34

25-10

12.18

MTV E45 S ca 500 m før Rødekro afkørslen

FUH fastklemte. (Lastvogn kørt op bag i anden lastvogn der holdt i nødsporet. Ingen var blevet fastklemt.)

35

02-11

20.28

Gennervej 9, Skovby 6500  Vojens

Brand gård. (Røgudvikling fra pc skærm, den blev båret ud i det fri af en politimand.)

36

03-11

14.21

Ridehuset 2 Haderslev

Oliespild på kørebanen fra Netto på Nordhavnsvej, til Lundingvej i Starup. (TV assistance til Falck Haderslev, spuling af vejbaner.)

37

04-11

16.21

Hejsager Strand, redningsnummer A314

Drukneulykke havet. (Kitesufer i havsnød, reddet i land i god behold med hjelp fra SOK helikopter og BÅD fra Aabenraa.)

38

17-11

17.08

Øsbygade 39 A, Øsby

Brand i villa/Rækkehus, Øsbygade 37 viste sig at være bilbrand tæt ved hus i nr. 39 A (TV assistance til Falck Haderslev.)

39

25-11

13.32

MTV E45 S fra Skovby

FUH fastklemte personbil. (3 personbiler kørt sammen ingen tilskadekommende, der skete et følgeuheld på samme strækning.)

40

27-11

18.29

Hoptrup Hovedgade 65

Mindre brand i bygning. (Brand i gasovn mod køkkenskab, det var kun røgudvikling pga. pyrolyse rengøring af ovnen.)

41

16-12

20.48

Årø 260, Årø Camping

Brand i industribygning. (TV assistance til Falck Haderslev og Årø brandværn.)

42

21-12

02.40

Marstrupvej 10, Skovby 6500 Vojens

Bilbrand i det fri.