uddannelsesbeskrivelse1

Uddannelsesbeskrivelse

Supplerende funktionskursus førstehjælp

Formål

Udvidet kursus i førstehjælp har til formål, at deltagerne tilegner sig teoretiske og praktiske færdigheder i førstehjælp således, at de er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter, at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil  redningsmandskab eller en læge tager over.


Endvidere skal deltagerne have forudsætningerne for at hjælpe ved almindeligt forekommende ulykker og pludseligt opståede sygdomme samt kunne foretage behandling af mindre skader, der ikke kræver lægehjælp.


Indhold

‑ Førstehjælpens .I hovedpunkter


‑ Psykisk førstehjælp


‑ Bevidsthedstilstande


‑ Trinvis førstehjælp til bevidstløse


‑ Den livsvigtige ilttransport


‑ Førstehjælp ved fremmedlegeme i luftvejene


‑ Blodkredsløbet


‑ Teknikken i udvendig hjertemassage


‑ Årsager til chok og chokforebyggelse


‑ Anatomi og fysiologi i relation til førstehjælp


‑ Førstehjælp ved pludselig sygdom, der kan medføre bevidstløshed og/eller chok


‑ Støtteforbinding


‑ Ulykker i hjemmet, på arbejdet, færdselsulykker og andre større ulykker mv.


‑ Prioritering i tilfælde af flere tilskadekomne


‑ Forebyggelse


- Handleprøve, skriftlig prøve


Tid

  20 timer


Særlige bestemmelser

Uddannelsesbevis udstedes til personer, der har deltaget i mindst 24 af uddannelsens 20 timer, og som efter instruktørens bedømmelse kan opfylde de for de enkelte lektioner fastsatte målkrav.

Kompetence

   


Uddannelsen giver bl.a. kompetence i en fortsat beredskabsuddannelse under Beredskabsstyrelsen.


Bevisets gyldighed  bortfalder efter 3 år, såfremt beviset ikke er påtegnet, at den pågældende inden da har deltaget i et af Beredskabsstyrelsen godkendt vedligeholdskurser i førstehjælp.


Uddannelsens indhold og uddannelsesmaterialer er godkendt af Beredskabsstyrelsen efter indstilling fra Dansk Førstehjælpsråd, der omfatter, ASF ‑ Dansk Folkehjælp, Beredskabs-forbundet, Dansk Røde Kors, de kommunale redningsberedskaber, Falcks Redningskorps og Beredskabsstyrelsen. Samarbejdet omfatter al førstehjælpsuddannelse samt tilrettelæggelsen af og godkendelsen af instruktører.