Grundlæg_Førstehjælp

Uddannelsesbeskrivelse

Formål:

Grundkursus i førstehjælp har til formål at deltageren tilegner sig teoretisk forståelse af og praktiske færdigheder i førstehjælp således, at de er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over.


Indhold:

- Førstehjælpens 4 hovedpunkter


- Trinvis førstehjælp til bevistløse


- Den livsvigtige ilttransport


- Nedsat eller standset vejrtrækning


- Udvendig hjertemassage


- Årsager til shock og shockforebyggelse


- Trykforbinding


- Alarmeringsprocedurer


- El-ulykker


- Temperaturpåvirkning


- Pludselig sygdom


- Psykisk førstehjælp


- Situationsøvelser, praktisk øvelser


Tid:

12 timer


Særlige bestemmelser

Uddannelsesbevis udstedes til personer, der har deltaget i alle uddannelsens 12 timer, og som efter instruktørens bedømmelse kan opfylde de for de enkelte lektioner fastsatte målkrav.

Kompetence


Uddannelsen giver bl.a. kompetence til en fortsat beredskabsuddannelse under beredskabsstyrelsen.

   

Bevisets gyldighed  bortfalder efter 3 år, såfremt beviset ikke er påtegnet, at den pågældende inden da har deltaget i et af Beredskabsstyrelsen godkendt vedligeholdskurser i førstehjælp.

   

Uddannelsens indhold og uddannelsesmaterialer er godkendt af Beredskabsstyrelsen efter indstilling fra Dansk Førstehjælpsråd, der omfatter, ASF - Dansk Folkehjælp, Beredskabs-forbundet, Dansk Røde Kors, de kommunale redningsberedskaber, Falcks Redningskorps og Beredskabsstyrelsen. Samarbejdet omfatter al førstehjælpsuddannelse samt tilrettelæggelsen af instruktøruddannelsen og godkendelse af instruktør mv