Nr

Dato

Alarmering

Sted

Første melding

1

01-01

00.59

Vejkryds Gennervej / Skovby Bygade,  6500 Vojens

Bygningsbrand mindre brand. Fyrværkeribatteri brænder, anmelder kan ikke selv få det slukket. (Ikke i indsats.)

2

10-01

22.37

Langelandsvej 111, Starup

Bygningsbrand Villa / Rækkehus brand i eltavle i kælder. (TV assistance til Falck.)

3

12-01

11.23

MTV E 45 N mellem Skovby og Ustrup rasteplads

FUH - Fastklemte Personbil 2 biler kolideret på motorvej, 1 ligger i midterrabatten. (ingen fastklemte)

4

13-01

21.34

Lundsvej 167 Kelstrup

Bygningsbrand udhus fridtliggende ild i mobil sauna - skurvogn.

5

08-02

16.45

Hoptrup Hovedgade ud for nr. 120 (St. Hovgård)

FUH - Fastklemte -  personbil - 2 personbiler involveret- Bil ligger på siden. 1 person fløjet til OUH m.helikopter.

6

05-03

22-08

Øsbygade 55,  Øsby

Bygningsbrand villa/rækkehus -- ryger fra tag- røg fra badeværelse -(TV assistance Falck)

7

06-03

17.25

Kærsmindevej 7, Marstrup

Skorstendsbrand hårdt tag - flammer fra skorsten - træfyr. (Assistance fra Falck - Stigevogn)

8

9

10

11

12

13

Udrykninger 2019